Skip to the navigation Skip to the content

Certis

Growing Together

Certis Growing Together

Verantwoord gebruik

Certis Europe wil bewerkstelligen dat zijn gewasbeschermingsmiddelen op duurzame wijze worden gebruikt om de voordelen te maximaliseren en de aan het gebruik ervan verbonden risico’s te beperken, in het belang van alle directe stakeholders en de samenleving in het algemeen.

Product Stewardship policy

Certis werkt volgens het principe van levenscyclusbeheer van zijn producten, vanaf de ontdekking en ontwikkeling tot en met het gebruik en de definitieve afvoer of uitfasering ervan. Deze zogeheten Product Stewardship Policy is gebaseerd op de internationale gedragscode voor pesticidenbeheer (International Code of Conduct on Pesticide Management, FAO, 2014). Het doel van Product Stewardship is zorgen dat gewasbeschermingsmiddelen verantwoord en op duurzame wijze worden gebruikt om de voordelen te maximaliseren en de aan het gebruik ervan verbonden risico’s te beperken, in het belang van alle directe stakeholders en de samenleving in het algemeen. 

Schoonmaak Handleiding Chloorprofam

Na het besluit van de Europese Commissie tot niet-verlenging van het gebruik van de actieve stof chloorprofam (CIPC) hebben de Europese organisaties uit de aardappelketen gezamenlijk een handleiding opgesteld voor het reinigen van bewaarschuren van chloorprofam. De handleiding ondersteunt telers met bewaarschuren in het bereiken van maximale reductie van residuen van chloorprofam teneinde het risico van kruiscontaminatie zoveel als mogelijk te verminderen.

De handleiding te vinden via de onderstaande link: https://fytoweb.be/sites/default/files/content/reinigingsrichtlijn_nl.zip

OM DIT DOEL TE BEREIKEN, HOUDT CERTIS ZICH ACTIEF BEZIG MET ...

het bevorderen van een veilig gebruik van onze producten door opleiding, begeleiding en training van klanten, loonwerkers en telers,

het investeren in de ontwikkeling van nieuwe producten, geïntegreerde gewasbescherming (IPM) en verbeterde technieken voor toepassing en vermindering van risico’s,

samenwerken met diverse partijen en stakeholders via (inter-)nationale werkgroepen om te investeren in beste beheerpraktijken van gewasbeschermingsmiddelen en deze te bevorderen,

het implementeren van Product Stewardship-verantwoordelijkheden in belangrijke managementfunctieprofielen op bedrijfs- en nationaal niveau. 

Geïntegreerde gewasbescherming

Onze programma’s voor geïntegreerde gewasbescherming voor bedekte en vollegrondsteelten bieden oplossingen die duurzame productie ondersteunen en voldoen aan strenge voedselveiligheidseisen. De voordelen zijn onder andere het minimaliseren van residuen in de geoogste producten, een laag risico op resistentieontwikkeling en meer veiligheid voor werkers en het milieu.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie