Skip to the navigation Skip to the content

Certis

Growing Together

Certis Growing Together

SHERPA 200 EC

Insecticiden
SHERPA 200 EC

Insecticiden

Toelatingsnummer
8968P/B
Gehalte werkzame stof
200 g/l  CYPERMETHRIN
Formulering
EC (Emulgeerbaar concentraat)

SCHERPA 200 EC is een breedwerkend insecticide in akkerbouw, groenteteelt en sierteelt.

 • Aardappelen
 • Aardappelpootgoedteelt
 • Bloemkool
 • Broccoli
 • Coniferen
 • Lokbomen, omringende bomen, omverliggende bomen en stamhout
 • Schorseneren
 • Sierplanten
 • Sluitkool
 • Spelt
 • Triticale
 • Wintergerst
 • Winterhaver
 • Winterrogge
 • Wintertarwe
 • Zomergerst
 • Zomerhaver
 • Zomerrogge
 • Zomertarwe

Etiket

Veiligheidsblad

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie