Skip to the navigation Skip to the content

Certis

Growing Together

'Certis'
Certis Growing Together

RUBRIC

Fungiciden
RUBRIC

Fungiciden

Toelatingsnummer
9738P/B
Gehalte werkzame stof
125 g/l EPOXYCONAZOOL
Formulering
SC (Suspensie concentraat)

RUBRIC is een systemisch fungicide in graangewassen en bieten.

  • Spelt
  • Suikerbieten
  • Triticale
  • Voederbieten
  • Wintergerst
  • Wintertarwe
  • Zomergerst
  • Zomertarwe

Etiket

Veiligheidsblad

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie