Skip to the navigation Skip to the content

Certis

Growing Together

Certis Growing Together

RANCONA 15 ME

Zaadbehandeling
RANCONA 15 ME

Zaadbehandeling

Toelatingsnummer
10313P/B
Gehalte werkzame stof
15 g/l IPCONAZOOL
Formulering
ME (Micro-emulsie)

RANCONA is een fungicide voor zaaizaadbehandeling van granen.

 • Zaaizaden van spelt
 • Zaaizaden van wintergerst
 • Zaaizaden van winterhaver
 • Zaaizaden van winterrogge
 • Zaaizaden van wintertarwe
 • Zaaizaden van wintertriticale
 • Zaaizaden van zomergerst
 • Zaaizaden van zomerhaver
 • Zaaizaden van zomerrogge
 • Zaaizaden van zomertarwe
 • Zaaizaden van zomertriticale

Veiligheidsblad

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie