Skip to the navigation Skip to the content

Certis

Growing Together

Certis Growing Together

LATITUDE MAX

Zaadbehandeling
LATITUDE MAX

Zaadbehandeling

Toelatingsnummer
9265P/B
Gehalte werkzame stof
125 g/l SILTHIOFAM
Formulering
FS (Suspensieconcentraat voor zaadbehandeling)

LATITUDE® MAX is een Fungicide voor zaaizaadbehandeling tegen halmdoder in graangewassen.

  • Zaaizaden van spelt
  • Zaaizaden van wintergerst
  • Zaaizaden van wintertarwe
  • Zaaizaden van zomergerst
  • Zaaizaden van zomertarwe
  • Zaaizaden van zomertriticale
  • Zaaizaden van zomertriticale

Etiket

Veiligheidsblad

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie