Skip to the navigation Skip to the content

Certis

Growing Together

Certis Growing Together

HATCHET XTRA

Herbiciden
HATCHET XTRA

Herbiciden

Toelatingsnummer
9966P/B
Gehalte werkzame stof
200 g/l FLUROXYPYR
Formulering
EC (Emulgeerbaar concentraat)

HATCHET is een selectief herbicide tegen éénjarige breedbladige onkruiden in graangewassen, maïs en grasland.

 • Engels raaigras
 • Gazons en grasvelden
 • Grasland-weiland
 • Italiaans raaigras
 • Maïs
 • Spelt
 • Suikermaïs
 • Triticale
 • Wintergerst
 • Winterhaver
 • Winterrogge
 • Wintertarwe
 • Zomergerst
 • Zomerhaver
 • Zomerrogge
 • Zomertarwe

Etiket

Veiligheidsblad

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie