Skip to the navigation Skip to the content

Certis

Growing Together

Certis Growing Together

Cerall

Zaadbehandeling
Cerall

Zaadbehandeling

Toelatingsnummer
9674P/B
Gehalte werkzame stof
10E9-10E10 CFU/ml PSEUDOMONAS CHLORORAPHIS (MA342)
Formulering
FS (Suspensieconcentraat voor zaadbehandeling)

CERALL is een fungicide voor zaaizaadbehandeling tegen fusarium in graangewassen.

  • Zaaizaden van winterrogge
  • Zaaizaden van wintertarwe
  • Zaaizaden van wintertriticale
  • Zaaizaden van zomerrogge
  • Zaaizaden van zomertarwe
  • Zaaizaden van zomertriticale

Etiket

Veiligheidsblad

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie