Skip to the navigation Skip to the content

Certis

Growing Together

'Certis'
Certis Growing Together

Privacy Policy

Datum van toepassing: April 2019

Certis Europe, gevestigd aan Safariweg 55, 3605 MA Maarssen in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.certiseurope.be  
Tervurenlaan, 270
1150 Brussel
tel: +32 2 331 38 94

Persoonsgegevens die wij verwerken

Certis Europe verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Persoonlijke gegevens
Tijdens het gebruik van onze Service kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren ('Persoonlijke gegevens'). Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:
•    Cookies en gebruiksgegevens
•    Naam
•    Achternaam
•    E-mail

Gebruiksgegevens
We kunnen ook informatie verzamelen over hoe de website wordt geopend en gebruikt ("Gebruiksgegevens"). Deze gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocoladres van uw computer (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina's van onze service die u bezoekt, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die aan die pagina's is besteed, unieke apparaat-ID's en andere diagnostische gegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via infocertiseurope.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Certis Europe gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:
•    Service verlenen en onderhouden
•    Om u op de hoogte te houden van wijzigingen in onze dienst
•    Om u toe te staan deel te nemen aan interactieve onderdelen van onze dienst wanneer u daarvoor kiest
•    Om customer service en ondersteuning te bieden
•    Analyse of het verstrekken van waardevolle informatie zodat we de service kunnen verbeteren
•    Om het gebruik van de dienst te controleren
•    Technische problemen detecteren, voorkomen en verhelpen

Gebruik van plug-ins van YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van YouTube, die worden beheerd door Google. De exploitant van de pagina's is YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Als u een van onze pagina's met een YouTube-plug-in bezoekt, is er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Hier wordt de YouTube-server geïnformeerd over welke van onze pagina's u hebt bezocht.
Als u bent ingelogd op je YouTube-account, kan YouTube uw surfgedrag rechtstreeks aan  het persoonlijke profiel koppelen. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account.
Meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens is te vinden in de verklaring met betrekking tot gegevensbescherming van YouTube op www.google.de/intl/de/policies/privacy. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Certis Europe verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Certis Europe blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Certis Europe gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Certis Europe gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden:

Google Analytics
Google Analytics is een webanalyse-service aangeboden door Google die het websiteverkeer volgt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze service bij te houden en te controleren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-services. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in een context te plaatsen en te personaliseren.
U kunt ervoor kiezen om uw activiteit op de website niet beschikbaar te maken voor Google Analytics door de opt-outbrowser add-on van Google Analytics te installeren. De add-on voorkomt dat het Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie met Google Analytics deelt over de activiteit van een bezoek.
Ga naar de webpagina Google Privacy & Voorwaarden voor meer informatie over de privacypraktijken van Google: policies.google.com/privacy;

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Certis Europe en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar infocertiseurope.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Certis Europe neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via infocertiseurope.be.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie